Konferencja „Z tego pnia życia i wiary
czerpiemy dzisiaj siły” – czyli rzecz o unitach podlaskich

Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu, 27 października 2023 r.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

10.00 – Otwarcie konferencji przez Panią Annę Teresę Kowalczyk
Dyrektora Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu

10.15 – 14. 00

  • Wykład Pana dr hab. Tadeusza Krawczaka – Historia unitów podlaskich.
  • Prezentacja działań wychowawczych prowadzonych w oparciu o patronów przez szkoły zrzeszone w Diecezjalnej Rodzinie Szkół noszących imię Unitów Podlaskich.
  • Wykład Pani dr hab. Doroty Weredy – Codzienne życie i obyczajowość unitów.
  • Wykład Ks. Prałata Romana Wiszniewskiego, Stowarzyszenie Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium” – Miejsca związane z unitami.
  • Wykład Ks. Prałata Bernarda Błońskiego prezesa Stowarzyszenia Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium” – Droga na ołtarze unitów podlaskich.
  • Refleksje Kustoszy pamięci o unitach – Wartości unickie w moim życiu codziennym.
  • Posumowanie konferencji przez J.E. Biskupa Siedleckiego dr Kazimierza Gurdę.
  • Konkurs z nagrodami.
  • Wymiana doświadczeń.

 

Okazją do zorganizowania konferencji są: dziesiąta rocznica powstania Diecezjalnej Rodziny Szkół noszących imię Unitów Podlaskich, 20 rocznica nadania ZS w Wohyniu imienia Unitów Podlaskich, 150 rocznica represji wobec unitów. Wydarzenie organizuje: ZS w Wohyniu, natomiast partnerami są: Stowarzyszenie Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium” oraz Fundacja Dziedzictwo Unickie. Nadrzędnym celem spotkania będzie przekazanie wiedzy o unitach: rysu historycznego, obyczajowego, omówienie miejsc pamięci i drogi do świętości. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są: badacze dziejów unitów, dyrektorzy szkół z terenów byłych parafii unickich, przedstawiciele Diecezjalnej Rodziny Szkół noszącej imię Unitów Podlaskich, przedstawiciele instytucji, które służą zachowaniu pamięci o unitach oraz lokalni kustosze unickiej pamięci i historii.