Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jana Ewangelisty w Polubiczach w okresie październik 2018 – październik 2020 realizowała projekt pt. „Renowacja schodów oraz drewnianej ambony w zabytkowym kościele pw. Jana Ewangelisty w Polubiczach”. Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Polubicze Wiejskie Pierwsze oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego na obszarze objętym LSR poprzez renowację ambony oraz schodów wejściowych do zabytkowego kościoła pw. Św. Jana Ewangelisty w Polubiczach.

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wisznicach w okresie wrzesień-listopad 2019 realizowała projekt pt. "Przebudowa budynku Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Wisznicach". Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wisznicach w okresie grudzień 2018 - kwiecień 2019 realizowała projekt pt. „Renowacja wnętrza zabytkowego Kościoła Parafialnego w Wisznicach”. Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Parfia Rzymskokatolicka p.w. Przemieniena Pańskiego w Wisznicach w okresie listopad 2018 - marzec 2019 realizowała projekt pt. "Dostosowanie budynku byłej cerkwi unickiej w miejscowości Wisznice na potrzeby ruchu turystycznego". Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".