(Dz 4,8-12)
Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.

 

(Ps 118,1.8.9.21-23.26.28)
REFREN: Kamień wzgardzony stał się fundamentem.

 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Lepiej się uciekać do Pana,
niż pokładać ufność w człowieku.

 

Lepiej się uciekać do Pana,
niż pokładać ufność w książętach.
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał
i stałeś się moim Zbawcą.

 

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.

 

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
błogosławimy was z Pańskiego domu.
Jesteś moim Bogiem, chcę Ci podziękować:
Boże mój, pragnę Cię wielbić.

 

(1 J 3,1-2)
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

(J 10,14)
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają

 

(J 10,11-18)
Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; /najemnik ucieka/ dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je /potem/ znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.

 

 

 

 

Tęsknota za idealną wspólnotą Kościoła, za pasterzami zdolnymi ochronić przed złem świata, jest pokusą, która może zrodzić bierność i spowodować rezygnację z odpowiedzialności za swój los. Świat po Zmartwychwstaniu, mimo że nie jest idealny, to przecież należy do Boga. Odkupienie już się dokonało i nic go nie unieważni, natomiast przed chrześcijanami długa droga uczenia się zaufania do Boga i zdania się na Jego prowadzenie. Dopiero sami odnajdując się w ramionach Boga – Dobrego Pasterza, możemy pokazać światu, że jest w dobrych, bo Bożych rękach.

 

o. Tomasz Zamorski OP, „Oremus” Okres Wielkanocny 2009, s. 88

Katechezy dla osób przygotowujących się do przyjęcia sakramentu małżeństwa

Osoby przygotowujące się do przyjęcia sakramentu małżeństwa zobowiązane są do uczestnictwa w 8 spotkaniach formacyjnych.

Terminy i tematy poszczególnych spotkań:

  1. 14 marca 2015 r. (sobota godz. 18.00) - Ślub Kościelny? - tak, ale świadomie! (Małżeństwo chrześcijańskie a inne koncepcje małżeństwa).
  2. 21 marca 2015 r. (sobota godz. 18.00) - Bez wiary nie można podobać się Bogu. (Wiara fundamentem chrześcijańskiego małżeństwa).
  3. 28 marca 2015 r. (sobota godz. 18.00) -  Małżeństwa i rodzina w zamyśle Pana Boga.(Sakramentalność małżeństwa).
  4. 12 kwietnia 2015 r. (niedziela godz. 10.00) - Rodzina chrześcijańska jako wspólnota wierząca i ewangelizująca.
  5. 19 kwietnia 2015 r.  (niedziela godz. 10.00) - Specyfika miłości małżeńskiej.
  6. 26 kwietnia 2015 r.  (niedziela godz. 10.00) - Odpowiedzialne rodzicielstwo.
  7. 03 maja 2015 r. (niedziela godz. 10.00) - Kryzys w małżeństwie.
  8. 10 maja 2015 r. (niedziela godz. 10.00) - Kształtowanie życia małżeńskiego i rodzinnego. 

Początek spotkań - 14 marca 2015 r., następna tura katechez będzie się odbywała na jesieni 2015 r. w wyznaczone niedziele.

Serdecznie zapraszamy.