odbędzie się w najbliższą sobotę (5 września 2015 r.)

 

Kandydaci są proszeni o zabranie ze sobą na egzamin indeksów (metryk chrztu, jeśli kandydat nie był chrzczony w Wisznicach i jeszcze jej nie dostarczył)

Porządek przystępowania do egzaminu jest następujący: 


KAZIMIERZA GURDY
po podpisaniu przez Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego
 ustawy dotyczącej procedury
,,in vitro”.

 

 

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości o abstynencję w sierpniu 2015 r.