OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
34. Niedziela, 23 listopada 2014 r. – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

1. W dzisiejszą niedzielę, ostatnią w roku liturgicznym, obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – z żywą wiarą i pełnym zaufaniem oddajemy się dobrowolnie pod władzę i panowanie Chrystusa Króla, naszego Pana i Zbawcy: „Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy”. Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, który uczynimy na zakończenie Mszy świętej o godz. 11.00, można uzyskać odpust zupełny. Naszą bratnią modlitwą obejmujemy wszystkich członków Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, obchodzących swoje patronalne Święto, a zwłaszcza z naszej parafii.

2. We wtorek 25 listopada po Mszy świętej o godz. 6.30 - comiesięczna modlitwa w intencji poczętych nienarodzonych dzieci (Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego).

3. Zapraszamy w sobotę 29 listopada po Mszy świętej o godz. 17.00 na kolejny Wieczór Chwały.

4. W przyszłą niedzielę 30 listopada rozpoczyna się Adwent i nowy rok liturgiczny 2014/2015, który przeżywać będziemy pod hasłem duszpasterskim: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Po Mszy świętej o godz. 11.00 spotkanie dla rodziców i dzieci klas II.

5. Prosimy o zgłaszanie kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Rady ds. Ekonomicznych. Listę zgłoszonych kandydatów podamy w niedzielę 7 grudnia, spośród nich wyłonimy w niedzielę 14 grudnia przez tajne głosowanie za pomocą kart nowy skład obu Rad. Osoby, które w tym głosowaniu otrzymają największą liczbę głosów, jeśli wyrażą swoją zgodę, po zatwierdzeniu przez Biskupa Siedleckiego, utworzą nową Radę (członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej może być wierny mający stale zamieszkanie w parafii, pełnoletni, bierzmowany, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych, czynnie uczestniczący w życiu parafii i cieszący się dobrą opinią wśród parafian, członkiem Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych - oprócz powyższych przymiotów - osoba mająca rozeznanie w sprawach gospodarczych).

6. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę w ostatnią niedzielę na Światowe Dni Młodzieży 2016 r. – 2220 zł.

7. W dzisiejszym „Echu Katolickim” polecamy: Błog. Karolina Kózkówna – „Taka przyjaciółka to skarb”, Litanię do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, „Nowa marksistowa utopia” – czego naprawdę dotyczy przyjęta przez polski rząd „Konwencja o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej?”, O ruchu „Matek w modlitwie”, Nowe świadczenia emerytalno-rentowe rolników.

8. Polecamy Kalendarze na 2014 r.: Rolników /22 zł./, z wieńcami dożynkowymi /4 zł./, misyjne /6 zł./.

9. Wczoraj zmarł Grzegorz Samojluk z Małgorzacina (l. 81), pogrzeb - w poniedziałek 24 listopada, o godz. 11.00 Msza pogrzebowa w kościele. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym, rodzinie składamy serdeczne współczucie.

------------------------------------------------------------------------------------------------


INTENCJE MSZALNE 23 - 30 listopada 2014 r.

Poniedziałek 24.11 – wspomn. św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i towarzyszy

6.30 + Mariana Wrzoska (greg. 24)
6.30 Za zmarłą osobę - ofiarodawcę nerki
6.30 Dziękcz.-błagalna w18. rocznicę urodzin Kamila Jaromina /of. babcia/
17.00 + Mariana Dragana /of. Helena Dragan/

Wtorek 25.11
6.30 + Mariana Wrzoska (greg. 25)
6.30 Dziękcz-błagalna w 12. rocznicę urodzin Dominika Banaszczuka
17.00 + Katarzynę Mazurek /of. dzieci/
17.00 + Weronikę, Mariolę Jaszczuków

Środa 26.11
6.30 + Mariana Wrzoska (greg. 26)
6.30 + z rodz. Hankiewiczów
17.00 + Mariannę, Henryka, Wiesława Hołubowiczów
17.00 + Kazimierę Paluszkiewicz (21 r.) /of. rodzina/

Czwartek 27.11
6.30 + Mariana Wrzoska (greg. 27)
6.30 + Anielę Lewczuk (13 r.) /of. córka/
6.30 + Władysława (r.), Zdzisława, Mariusza, Franciszka + rodziców obojga stron
17.00 Dziękcz.-błagalna w 85. rocznicę urodzin Adeli Kociubińskiej

Piątek 28.11
6.30 + Mariana Wrzoska (greg. 28)
6.30 + Zofię, Jana Bańkowskich
17.00 + Andrzeja Makarewicza (5 r.) /of. dzieci/

Sobota 29.11
6.30 + Mariana Wrzoska (greg. 29)
6.30 + Franciszka (3 r.), Mariusza, Zdzisława, + rodziców i rodzeństwo
17.00 + Ludwika Wiczuka /of. Helena Osypiuk/

1. Niedziela Adwentu 30.11
7.30 + Mariana Wrzoska (greg. 30)
7.30 + Marię Stolarczuk (20 r.) /of. syn Henryk/
9.00 + Feliksa (11 r.), + rodziców obojga stron /of. Jadwiga Sakowicz/
11.00 Za parafian
17.00 + Franciszka, Andrzeja, Annę, Marcina, Bolesława, Feliksa, Zofię, Grzegorza Rożnowiczów /of. rodzina/

W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać przy przepisywaniu intencji, prosimy o kontakt telefoniczny: 83/ 378-20-27

------------------------------------------------------------------------------------------------