Dekanat Wisznicki

 

Dziekan: ks. kan. mgr lic. Jan Pieńkosz

 

Wicedziekan: ks. mgr lic. Andrzej Głasek

 

Ojciec duchowny: ks. kan. mgr lic. Jan Pieńkosz

 

Dekanalni referenci:

  • ds. liturgii: ks. mgr lic. Robert Biernacki 
  • ds. duszpasterstwa rodzin:  ks. mgr Mateusz Sudewicz
  • ds. duszpasterstwa trzeźwości: ks. Wiesław Sitarski
  • ds. duszpasterstwa młodzieży:  ks. mgr Jakub Wąsowski 
  • ds. misji: ks. mgr lic. Piotr Domański 

Wizytator religii: ks. kan. mgr lic. Jan Pieńkosz 

 

1. Horodyszcze - par. pw. Najświętszego Serca Jezusowego

S A N K T U A R I U M   M A R Y J N E

Horodyszcze, ul. Kościelna 10, 21-580 Wisznice,

gm. Wisznice, pow. Biała Podlaska woj. lubelskie.

Proboszcz: tel. (83) 378-12-07.

PKS - w miejscu, PKP - 28 km (Parczew).

Regon: P-040114847-89110000 59-1-972-03633

Proboszcz: ks. mgr lic. Andrzej Głasek , w parafii od 01.07.2017 r.

Miejscowości należące do parafii: Horodyszcze (756).

Mieszkańców: 756.

Pierwotny kościół drewniany, wybudowany w 1760 r. przez Jana Frankowskiego, zamieniony został w 1875 r. na cerkiew. Po wyjściu Rosjan z Polski rekoncyliowany w 1917 r. Parafia wznowiona w 1919 r. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1986-1990, staraniem ks. Piotra Zabielskiego, konsekrowany w 1990 r. przez Bpa Jana Mazura. Styl współczesny. Księgi metrykalne od 1920 r. Kronika parafialna od 1968 r. Szkoła podst.: Horodyszcze kl. I-VI.

Odpusty: Najświętszego Serca Jezusowego, Narodzenia NMP. Cmentarz grzebalny: 1 km od kościoła. Wizytacja kanoniczna: 2010 - Bp Zbigniew Kiernikowski.

Z parafii pochodzą: ks. Ryszard Andruszczak, Stanisław Potapczuk, Stanisław Niepogodziński, o. Grzegorz Bartkowski.

 

2. Jabłoń - par. pw. Tomasza Biskupa z Willanowy

ul. Kościelna 1, 21-205 Jabłoń,

gm. Jabłoń, pow. Parczew., woj. lubelskie

Proboszcz: tel. (83) 356-00-42,

PKS - w miejscu, PKP - 20 km (Parczew)

Regon: 59-1-972-03529

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Proboszcz: ks. Zbigniew Szyprowski, w parafii od 01.07.2017 r., mgr teologii.

Prefekt: ks. Mariusz Dziwulski, w parafii od 01.07.2020r., mgr lic. teologii.

Miejscowości należące do parafii: Jabłoń wieś i kolonia (1248, 1-4 km), Kudry (128-2 km), Wantopol (106-4 km).

Mieszkańców: 1 480.           Inne wyznania: 5

Pierwotny kościół z 1571 r., fundacji Jadwigi Połubińskiej. W 1875 r. zamieniony przez rząd rosyjski na cerkiew. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1909-1912, kosztem Tomasza hr. Zamoyskiego. W 1919 r. z części parafii wisznickiej utworzona została samodzielna parafia. Kościół konsekrowany w 1973 r. przez Bpa Jana Mazura. Styl neogotycki. Księgi metrykalne od 1797 r. Kronika parafialna od 1976 r. Szkoła podst.: Jabłoń, kl. I-VI. Gimnazjum: Jabłoń. Szkoły średnie: Jabłoń, ZSR.

Odpusty: św. Tomasza Biskupa, Wniebowzięcia NMP. Cmentarz grzebalny: przy kościele. Wizytacja kanoniczna: 2010 r.- Bp Zbigniew Kiernikowski.

Z parafii pochodzą: ks. Adam Potapczuk, ks. Bogdan Potapczuk, ks. Arkadiusz Tymoszuk.

 

3. Motwica - par. pw. Narodzenia NMP

Motwica, 21-518 Sosnówka

gm. Sosnówka, pow. Biała Podlaska woj. lubelskie

Proboszcz: tel. (83) 379-31-45,

PKS-w miejscu, PKP- 45 km (Biała Podlaska)

Regon: 040115338-89110000 59-1-972-0361

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Proboszcz: ks. Piotr Domański, w parafii od 01.07.2022r., mgr lic. teologii

 

Miejscowości należące do parafii: Motwica (357), Czeputka (148-3 km), Dance (286-10 km), Dębów (141-5 km), Holeszów (121-11 km), Holeszów Osiedle (220-10 km), Pogorzelec (266-3 km), Romanów (149-7 km), Sosnówka (526-4 km), Wygnanka (208-9 km).

Mieszkańców: 2 040.          Inne wyznania: 38.

Pierwotny kościół fundacji Sapiehów. Obecny kościół parafialny murowany, fundacji Mierzejewskich z 1716 r., zamieniony został w 1875 r. na cerkiew; rekoncyliowany w 1918 r. i następnego roku utworzona została parafia. Styl przejściowy od baroku do wczesnego neoklasycyzmu. Księgi metrykalne od 1919 r. Kaplice dojazdowe: Holeszów, Romanów. Szkoły podst.: Motwica kl. I-VI, Holeszów Osiedle kl. I-VI, Sosnówka kl. I-VI. Gimnazjum: Sosnówka.

Odpusty: Narodzenia NMP. Cmentarze grzebalne: 500 m od kościoła; drugi cmentarz w Holeszowie. Wizytacja kanoniczna: 2010 r. - Bp Zbigniew Kiernikowski.

Z parafii pochodzą: ks. Henryk Kalitka, Wiesław Kazimieruk, ks. Adam Pańczuk. Siostry zakonne: Krystyna Babkiewicz, Maria Sidor, Agnieszka Wiliniec, Anna Zdolska.

21 marca 2008 r., w Wielki Piątek, po zakończonym nabożeństwie zmarł ks. Stanisław Jakoniuk, senior (w parafii od 01.10.1985 r. - 19.07.2007 r. jako proboszcz). Pogrzeb odbył się 25 marca, we wtorek wielkanocny. Nabożeństwu przewodniczył Bp Senior JAN MAZUR; w pogrzebie wzięło udział ok. 150 księży. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

 

4. Opole - Podedwórze - par. pw. Podwyższenia Krzyża Św.

Podedwórze 46, 21-222 Podedwórze

gm. Podedwórze, pow. Parczew, woj. lubelskie

Proboszcz: tel. (83) 379-50-19

PKS -w miejscu, PKP - 34 km (Parczew)

Regon: P-040115120-89110000 59-1-972-03589

Proboszcz: ks. Wiesław Sitarski w parafii od 01.07.2011r.

Miejscowości należące do parafii: Opole (245), Podedwórze (296), Antopol (123-6 km), Bojary (61-5 km), Grabówka (72-5 km), Hołowno (257,3-5 km), Kaniuki (31-7 km), Mosty Wieś i ZR (259,6-7 km), Niecielin (22-5 km), Piechy (95-4 km), Rusiły (243-1 km), Zahajki (57-10 km), Zaliszcze (164-5 km).

Mieszkańców: 1 793.          Inne wyznania: 5.

Kościół drewniany wybudował i uposażył w 1634 r. Aleksander Ludwik Kopeć. Następny murowany p. w. Zwiastowania NMP w Podedwórzu, wybudowano w latach 1805-1811 kosztem Ignacego i Jana Szlubowskich, właścicieli Opola. Konsekrowany przez biskupa lubelskiego Wojciecha Skarszewskiego. Kościół ten w 1890 r. zamieniony został na cerkiew; rekoncyliowany w 1918 r., służy jako kaplica; styl barokowo-klasycystyczny. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w 1910 r., staraniem ks. Ludwika Zaorskiego. Parafia wznowiona w 1919 r. Styl neogotycki. Księgi metrykalne od 1919 r. Szkoły podst.: Podedwórze kl. I-VI. Gimnazjum: Podedwórze.

Odpusty: Podwyższenia Krzyża Św., MB Szkaplerznej, Zwiastowania NMP w Podedwórzu. Cmentarz grzebalny: przy kościele parafialnym. Wizytacja kanoniczna: 2010 r. - Bp Zbigniew Kiernikowski.

Z parafii pochodzą: Brat zakonny: Marcin Miszczuk. Siostra zakonna: Anna Olesiuk (Loretanka).

 

5. Paszenki - par. pw. Trójcy Św.

Paszenki 81, 21-205 Jabłoń

gm. Jabłoń, pow. Parczew, woj. lubelskie.

Proboszcz: tel. (83) 356-01-05.

PKS - w miejscu, PKP - 16 km (Parczew).

Regon: P-040115670-89110000 59-1-972-03529

Proboszcz: ks. Robert Sierociuk, w parafii od 01.07.2022r., mgr teologii.

Miejscowości należące do parafii: Paszenki (448), Puchowa Góra (75-2 km).

Mieszkańców: 510.

Parafia erygowana w 1930 r. Kościół parafialny drewniany, wybudowany w 1890 r. Styl eklektyczny. Księgi metrykalne od 1947 r. Szkoła podst.: Paszenki kl. I-VI.

Odpusty: Trójcy Św., NMP Anielskiej. Cmentarz grzebalny: 300 m od kościoła. Wizytacja kanoniczna: 2010 r.- Bp Zbigniew Kiernikowski.

Z parafii pochodzą: ks.  Mirosław Szajda, Henryk Kendracki. Siostra zakonna: Leonarda Przystupa.

 

6. Polubicze - par. pw. Św. Jana Ewangelisty

Polubicze Wiejskie, 21-580 Wisznice

gm. Wisznice, pow. Biała Podlaska, woj. lubelskie

Proboszcz: tel. (83) 378-23-94

PKS -w miejscu, PKP - Bezwola

Regon: 040115611-89110000 59-1-972-03633

Proboszcz: ks. Dariusz Radzikowski, w parafii od 01.07.2018r., mgr teologii

Miejscowości należące do parafii: Polubicze Wiejskie I (302), Polubicze Wiejskie II (290-3 km), Polubicze Dworskie (293-2 km),

Mieszkańców: 764.          Inne wyznania: 4.

Pierwotny kościół drewniany, wybudowany w 1810 r., zamieniony został w 1875 r. na cerkiew; rekoncyliowany w 1917 r., a w 1919 r. utworzona parafia. Obecny kościół parafialny drewniany, przeniesiony z parafii Podedwórze w 1921 r. Bez wyraźnych cech stylowych. Księgi metrykalne od 1920 r. Szkoła podst.: Polubicze kl. I-VI.

Odpusty: św. Jana Ewangelisty, MB Królowej Polski. Cmentarz grzebalny: 600 m od kościoła. Wizytacja kanoniczna: 2010 r.- Bp Zbigniew Kiernikowski.

Z parafii pochodzi: ks. Radosław Osipacz, ks. Grzegorz Osipacz. Siostry zakonne: Halina Daniłoś, Krystyna Prokopiuk, Jadwiga Czech, Janina Waszczuk.

 

7. Rossosz - par. pw. Św. Stanisława BM

Rossosz, ul. Lubelska 9, 21-533 Rossosz

gm. Rossosz, pow. Biała Podlaska, woj. lubelskie

Proboszcz: tel. (83) 378-45-18,

Wikariusz: tel. (83) 378-43-85

PKS - w miejscu, PKP - 25 km (Biała Podlaska)

Regon: P-040115440-891110000 59-1-972-03599

Proboszcz: ks. prałat Bogdan Sewerynik, w parafii od 1.08.2016 r.mgr lic. teologii

Wikariusz: ks. Jakub Wąsowski,  w parafii 01.07.2022 r., mgr teologii

Miejscowości należące do parafii: Rossosz (955), Bordziłówka (296-3 km), Korzanówka (410, 2-5 km), Mokre (296-3 km), Romaszki (425-7 km).

Mieszkańców: 2 384.          Inne wyznania: 2.

Pierwotny kościół z 1585 r., który z biegiem czasu doszedł do stanu nieużywalności, tak że nabożeństwa parafialne już w 1860 r. odprawiane były w kaplicy na cmentarzu. W 1883 r. rząd rosyjski kaplicę zamknął i zlikwidował parafię. W 1908 r. wybudowany został obecny kościół parafialny, drewniany i wznowiono parafię w 1919 r. Bez wyraźnych cech stylowych. Księgi metrykalne od 1798 r. Kronika parafialna od 1594 r. Kaplica dojazdowa: Romaszki. Szkoły podst.: Rossosz kl. I-VI, Romaszki kl. I-VI. Gimnazjum: Rossosz.

Odpusty: św. Stanisława BM, MB Różańcowej, MB Nieustającej Pomocy w Romaszkach. Cmentarz grzebalny: 1,5 km od kościoła. Wizytacja kanoniczna: 2010 r.- Bp Zbigniew Kiernikowski.

Z parafii pochodzą: o. Bogdan Romaniuk, ks. Stefan Kurianowicz, ks. Józef Kuzawiński, ks. Tomasz Koprianiuk. Siostry zakonne: Edyta Bancarzewska, Justyna Biniecka, Danuta Demczuk, Bożena Kędraś, Agnieszka Mazurek, Marta Parafiniuk, Paula Pawlukiewicz, Justyna Raczyńska, Irena Ułasiuk, Józefa Włoszek.

 

8. Rozwadówka - par. pw. Św. Mikołaja

Rozwadówka 46, 21-518 Sosnówka

gm. Sosnówka, pow. Biała Podlaska, woj. lubelskie

Proboszcz: tel. (83) 379-30-96

PKS- w miejscu, PKP- Parczew

Regon: P-040115427-89110000 59-1-972-03613

Proboszcz: ks. Robert Biernacki, w parafii od 10.04.2022 r., mgr lic. teologii

Miejscowości należące do parafii: Rozwadówka (485), Dołholiska (68-5 km), Ratajewicze (181-5 km), Marylin (część) (21- 2 km).

Mieszkańców: 755.          Inne wyznania: 2.

Pierwotny kościół fundacji księcia Ksawerego Sapiehy z 1779 r. Obecny kościół parafialny drewniany, wybudowany w 1910 r., poświęcony w 1918 r., a w następnym roku utworzono parafię. Cechy stylu bizantyjskiego. Księgi metrykalne od 1919 r. Kaplica dojazdowa: Dołholiska. Szkoła podst.: Dołholiska kl. I-VI.

Odpusty: św. Mikołaja, św. Michała. Cmentarz grzebalny: 1 km od kościoła. Wizytacja kanoniczna: 2010 r. - Bp Zbigniew Kiernikowski.

Z parafii pochodzi: o. Jan Popielewicz. Siostry zakonne: Regina Szpak, Jadwiga Sobczuk.

 

9. Wisznice - par. pw. Przemienienia Pańskiego

Wisznice, ul. Kościelna 2, 21-580 Wisznice

gm. Wisznice, pow. Biała Podlaska, woj. lubelskie

Proboszcz: tel. (83) 378-20-27,

Wikariusz: tel. (83) 378-25-04,

Emeryt: tel. (83) 378-15-27

PKS - w miejscu, PKP- 29 km (Parczew)

Regon: 040018894

http://www.wisznice.eu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Proboszcz: ks. Jan Pieńkosz, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Siedlcach w parafii od 01.07.2013 r.

Wikariusz: ks. Mateusz Sudewicz, mgr teologii, w parafii od 15.08.2022 r. 

Emeryt: ks. Jan Gogłoza, kanonik honorowy Kapituły Kolegiaty Janowskiej.

Miejscowości należące do parafii: Wisznice (1546), Curyn (216-3 km), Dubica (675, 2-7 km), Łyniew (248-6 km), Małgorzacin (62-3 km.), Marylin (105-7 km), Rowiny (199-6 km), Wisznice kolonia (268, 2-4 km), Wygoda (432-0,5-2 km.).

Mieszkańców: 2 700.          Inne wyznania: 17.

Pierwotny kościół wybudował i uposażył w 1630 r. Krzysztof Sapieha. Następny drewniany wybudowała w 1751 r. Krystyna Sapieżyna; kościół ten w 1908 r. uległ pożarowi i tegoż roku wybudowana została kaplica drewniana, w której odprawiały się nabożeństwa do 1922 r., w tym samym roku poświęcony został kościół murowany pounicki, wybudowany w 1872 r., staraniem ks. Zatkalika. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1913-1955, staraniem ks. Bronisława Turskiego, konsekrowany w 1955 r. Styl pseudoromański, wystrój wnętrza współczesny. Księgi metrykalne od 1886 r. Kronika parafialna od 1955 r. Szkoły podst.: Wisznice kl. I-VIII, Dubica kl. I-VIII.  Szkoła średnia: LO Wisznice .

Odpusty: Przemienienia Pańskiego, św. Antoniego. Cmentarz grzebalny: 1,5 km od kościoła. Wizytacja kanoniczna: 2010 r.- Bp Zbigniew Kiernikowski.

Z parafii pochodzą: ks. Stanisław Wakulski, Edward Kozakiewicz, Jan Zaleszczyk, Józef Gierczyński, Paweł Tomaszewski, Krystian Bajkowski. Brat zakonny: Stefan Banaszczuk. Siostry zakonne: Joanna Mazur (Pasjonistka), Danuta Karwacka, Cecylia Tymoszuk, Barbara Banaszczuk, Barbara Kazimieruk, Kamila Banaszczuk, Wanda Iwańczuk, Huberta Kozioł, Monika Mackiewicz (Misjonarka Chrystusa Króla).

 

10. Żeszczynka - par. pw. Podwyższenia Krzyża Św.

Żeszczynka 60, 21-518 Sosnówka

gm. Sosnówka, pow. Biała Podlaska, woj. lubelskie.

Proboszcz: tel. (83) 379-11-89.

PKS - w miejscu, PKP - 35 km (Parczew)

Regon: P 040116190-89110000 59-1-972-03613

http://www.zeszczynka.sacro.pl

Proboszcz: ks. Robert Bartosik, w parafii od 01.07.2015 r.

Miejscowości należące do parafii: Żeszczynka (350), Kalichowszczyzna (57-10 km), Lipinki (243-8 km), Przechód (100-6 km), Sapiechów (230-3 km).

Mieszkańców: 826.          Inne wyznania: 6.

Kościół parafialny drewniany, wybudowany w XVII w., w 1875 r. zamieniony został na cerkiew, rekoncyliowany w 1919 r. i tegoż roku wznowiono parafię. Wystrój wnętrza barokowy. Księgi metrykalne od 1922 r. Kronika parafialna od 1968 r. Kaplica dojazdowa: Lipinki.

Odpusty: Podwyższenia Krzyża Św., Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Cmentarz grzebalny: 1,4 km od kościoła. Wizytacja kanoniczna: 2010 r.- Bp Zbigniew Kiernikowski.

Z parafii pochodzą: ks. Edward Wasilewski. Siostry zakonne: Janina Hulewska, Dorota Najdyhor.