Zaproszenie Biskupa Siedleckiego
Kazimierza Gurdy
na obchody 25-tej rocznicy wizyty apostolskiej
św. Jana Pawła II w Siedlcach

 

Drodzy Diecezjanie!

Dnia 10 czerwca 1999 r., podczas VII pielgrzymki do Ojczyzny, papież Jan Paweł II nawiedził naszą diecezję, sprawując na siedleckich Błoniach Eucharystię, która zgromadziła ogromną rzeszę wiernych. W tym roku mija 25 lat od tego historycznego wydarzenia. Rocznica ta staje się zatem okazją do wyrażenia wdzięczności Panu Bogu za dar osoby św. Jana Pawła II, przypomnienia tej niezwykłej wizyty, a także zaniesienia modlitwy – przez orędownictwo Papieża Polaka – we wszystkich sprawach naszej diecezji i tych, których jest On szczególnym patronem.

Dlatego pragnę zaprosić wiernych Kościoła Siedleckiego: księży, osoby życia konsekrowanego i świeckich, a szczególnie rodziny, władze samorządowe, służby mundurowe, członków grup modlitewnych oraz ruchów i stowarzyszeń katolickich, Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II i wszystkich, którym bliska jest osoba naszego Świętego Rodaka, do udziału w uroczystościach jubileuszowych, które będą miały miejsce w Siedlcach, w niedzielę 9 czerwca br. Rozpoczną się one Mszą św. koncelebrowaną sprawowaną o godz. 18.00 w Katedrze Siedleckiej. Po Eucharystii nastąpi procesyjne przejście na plac gen. Wł. Sikorskiego – pod pomnik św. Jana Pawła II – gdzie będzie miało miejsce zawierzenie Bogu przez wstawiennictwo Papieża Polaka różnych grup społecznych naszej diecezji.

Zapraszam także na zorganizowany z racji jubileuszu koncert zatytułowany: Kalejdoskop Barw Polskich, w wykonaniu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze, który odbędzie się tydzień wcześniej, 2 czerwca o godz. 19.00, również na placu gen. Wł. Sikorskiego Siedlcach.

Weźmy liczny udział w tych wydarzeniach. Niech nasza obecność będzie wyrazem naszej wiary w Boga oraz miłości do Kościoła i bliźniego, których nauczał nas św. Jan Paweł II, gdy mówił podczas spotkania w Siedlcach: „Dzisiaj może bardziej niż w innym czasie trzeba autentycznego świadectwa wiary ukazanego życiem świeckich uczniów Chrystusa – niewiast i mężczyzn, młodych i starszych. Potrzeba zdecydowanego świadectwa wierności Kościołowi i odpowiedzialności za Kościół”.

Z pasterskim błogosławieństwem

 

+ Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI

 

L.dz. 548/2024

Siedlce, dnia 24 maja 2024 r.