Zaproszenie Biskupa Siedleckiego
KAZIMIERZA GURDY
na obchody 40-tej rocznicy obrony krzyża
w Miętnem

 

Drodzy Diecezjalnie!

W tym roku mija 40-ta rocznica obrony krzyża przez uczniów w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem k. Garwolina. To wydarzenie, a nade wszystko bezkompromisowa postawa młodzieży protestującej z powodu usunięcia krzyża z sal lekcyjnych, odbiła się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Świadectwo wiary tych młodych ludzi – mimo, że zostało okupione przez wielu z nich dotkliwymi konsekwencji – stało się zachętą i motywacją dla innych do upominania się o właściwe miejsce dla Chrystusowego krzyża w przestrzeni publicznej i obronę wartości chrześcijańskich, na których wyrosła nasza Ojczyzna.

Wspominając powyższe wydarzenia, wraz z Komitetem Organizacyjnym Obchodów tej rocznicy, pragnę bardzo serdecznie zaprosić Was, Drodzy Diecezjanie, a szczególnie świadków tamtych wydarzeń, Absolwentów Szkoły w Miętnem oraz młodzież ze wszystkich szkół ponadpodstawowych z całej Diecezji Siedleckiej – do udziału w obchodach jubileuszowych, które odbędą się w piątek, 7 czerwca br. w Miętnem. Rozpoczną się one o godz. 10.00 zawiązaniem wspólnoty w kościele parafialnym i powitaniem uczestników. Następnie odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej i program słowno-muzyczny ze świadectwami. O godz. 13.00 będzie celebrowana Eucharystia, wieczorem zaś, o godz. 21.00, będzie miało miejsce widowisko muzyczne „Nauka o miłości, odwadze i krzyżu” – opowiadające o wspomnianych wydarzeniach. Tego dnia również, w Kolegiacie Garwolińskiej o godz. 18.00, będzie sprawowana Msza Święta z udziałem Absolwentów Szkoły w Miętnem.

Drodzy Bracia i Siostry! Przed 25 laty, na zakończenie homilii w czasie Mszy Świętej sprawowanej na Błoniach Siedleckiej, św. Jan Paweł II powiedział: „Trzeba, aby tak jak w przeszłości, krzyż był nadal obecny w naszym życiu jako wyraźny drogowskaz w działaniu i światło rozjaśniające całe nasze życie. Niech krzyż, który swoimi ramionami łączy niebo z ziemią i ludzi między sobą, rozrasta się na naszej ziemi w wielkie drzewo przynoszące owoce zbawienia. Niech rodzi nowych i odważnych głosicieli Ewangelii, kochających Kościół i za niego odpowiedzialnych, prawdziwych heroldów wiary, nowych ludzi plemię, które rozpali pochodnię wiary i wniesie ją płonącą w progi trzeciego tysiąclecia”. Niech te słowa naszego Rodaka staną się dla nas wszystkich zaproszeniem i wezwaniem do tego, aby licznie zgromadzić się w Miętnem przy krzyżu Chrystusa, którego broniła młodzież i zaświadczyć w ten sposób, jak ważny jest ten znak zbawienia dziś dla nas, ludzi wierzących i dla naszej Ojczyzny.

 Z pasterskim błogosławieństwem

+ Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI