Parfia Rzymskokatolicka p.w. Przemieniena Pańskiego w Wisznicach w okresie listopad 2018 - marzec 2019 realizowała projekt pt. "Dostosowanie budynku byłej cerkwi unickiej w miejscowości Wisznice na potrzeby ruchu turystycznego". Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

W ramach projektu zostały wykonane następujące prace

1. Rozebranie istniejących fundamentów w budynku;

2. Roboty ziemne – wykop pod pomieszczenie techniczne;

3. Wykonanie pomieszczenia technicznego o powierzchni użytkowej 14,96m2 w technologii żelbetowo-betonowej murowej;

4. Montaż inverterowej pompy ciepła ziemia-woda o modulowanej mocy grzewczej 6-25kW;

5. Wykonanie trzech odwiertów wewnątrz budynku o głębokości 99m każdy (łącznie z kpl. dokumentacją geologiczną);

6. Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej (pomieszczenie techniczne) oraz zasilającej pompę ciepła;

7. Wykonanie instalacji wodociągowej do pomieszczenia technicznego;

8. Wykonanie pod posadzki podkładów z piasku z zasypanie wykopów wewnątrz budynku;

9. Wykonanie podłoży i wylewek betonowych;

10. Ułożenie ogrzewania podłogowego wraz z izolacjami cieplnymi i przeciwwilgociowymi 165,96m2.

Wartość wykonanych prac zgodnie z umową z wykonawcą to 240 000 zł. brutto, a uzyskane dofinansowanie to 162 301, 25 zł brutto. Kolejnym etapem prac, na które Parafia uzyskała dofinansowanie będzie wykonanie posadzki z płytek granitowych. Realizacja tego etapu prac założona jest na rok bieżący. Oba etapy projektu realizowane są przy wsparciu merytorycznym Urzędu Gminy Wisznice.