List pasterski Biskupa Siedleckiego

KAZIMIERZA GURDY

na Wielki Post 2023 roku

Parafia w Wisznicach organizuje wyjazd do kina w Białej Podlaskiej na film pt. „Opiekun”.

Apel rzeczników na rozpoczynający się Wielki Post – Czas Pasyjny
„Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa” Rz 8, 35a