Ku trzeźwości z Kościołem. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Apel Biskupa Siedleckiego

KAZIMIERZA GURDY

o pomoc dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi

mieszkańców Syrii i Turcji (2023)